Related Articles

51 comments

 • آپارتمان نسقی (فروشی) کد: ۹۴912 ۲ طبقه ۲ واحد - 90 متر –  نوساز - ۲ خوابه – کف کلاً سرامیک –  آشپزخانه اپن -  کابینت MDF – آیفون تصویری - خوابها دارای کمد دیواری - پکیج - پارکینگ اختصاصی - درب ریموت دار  - نما سنگ - دارای پروانه ساخت گلسار – خیابان استاد معین – کوچه ۲۵ – فرعی ۱۴ قیمت: طبقه اول  ۱50/0۰۰/۰۰۰  تومان طبقه دوم ۱45/0۰۰/۰۰۰  تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: ۹۴۵21 84 متر مفید - کلاً 94 متر  – 6 سال ساخت –  ۳ طبقه 3 واحد – طبقه 3 – ۲ خوابه –  کف پارکت – آیفون تصویری –  پارکینگ – گاز رومیزی – انباری - سقف کناف فاز 2 معلم - بلوار شمسی پور - خیابان بعثت - کوچه پنجم قیمت : متری 1/8۰۰/۰۰۰ تومان
 • آپارتمان نسقی  (فروشی) کد: ۹۴۵13 88 متر مفید - کلاً 94 متر  – 3 سال ساخت –  2 طبقه 2 واحد – واحد 1 – ۲ خوابه – ۱ خواب دارای کمد دیواری –  کف کلاً سرامیک – کابینت MDF – پارکینگ – تراس – گاز رومیزی – نور مخفی حمیدیان - خیابان علیزاده - کوچه 6 قیمت : 70/0۰۰/۰۰۰ تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: ۹۴508 ۹5 متر مفید – 4 سال ساخت –  ۳ طبقه ۶ واحد – واحد ۲ – ۲ خوابه – 1 خواب دارای کمد دیواری –  کف خوابها موکت -  کف پذیرایی و آشپزخانه سرامیک – کابینت MDF – آیفون تصویری – پکیج –  پارکینگ - تراس - گاز رومیزی - امتیازات مجزا گلسار – خیابان استاد معین – کوچه 2۷ قیمت : متری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
 • زمین سند دار (فروشی) کد: 94316   تخته پل - جنب تالار آبشار آب شهر ، برق و گاز پای زمین   700  متر  - قیمت: متری 400/000 تومان 1500 متر - قیمت: متری 170/000 تومان 4000 متر - قیمت: متری 300/000 تومان
 • آپارتمان نسقی (فروشی) کد: 94320   2 طبقه 2 واحد: واحد همکف 75 متر - 2 خوابه - کف کلاً سرامیک - کابینت MDF - فاقد پارکینگ دارای حدوداً 6 متر حیاط  واحد طبقه اول 85 متر - 2 خوابه - کف کلاً سرامیک - کابینت MDF -  دارای پارکینگ و تراس - گاز رومیزی - هود برق و گاز مجزا گلسار - خیابان استاد معین - کوچه 25 - فرعی 14 قیمت: متری 1/300/000 تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: 94325   90 متر - نو ساز - 4 طبقه 4 واحد - 2 خوابه - دارای کمد دیواری - هود - کابینت High glass - آسانسور - پارکینگ - انباری گلسار - خیابان استاد معین - کوچه 11 قیمت: متری 2/800/000تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: 94331   90 متر - 1سال ساخت -  3 طبقه 6 واحد - واحد 2 - 2 خوابه - خوابها ذارای کمد دیواری -  کف کلاً سرامیک - کابینت MDF - آیفون تصویری - پکیج - انباری - پارکینگ گلسار - خیابان استاد معین - نبش کوچه 37 قیمت : متری 2/500/000 تومان
 • ویلایی نسقی (فروشی) کد: 94331   2 سال ساخت - 2 خوابه - کف سرامیک - کابینت MDF - پارکینگ   200 متر - 120 متر بنا - 8.5 متر بر   گلسار - خیابان استاد معین - کوی طالقانی   قیمت: متری 1/000/000 تومان
 • زمین سنددار(فروشی) کد: ۹۴907 گلسار – خیابان استاد معین – کوی طالقانی - کوی اساتید - قطعه 36 ۱۸7 متر  – 4 متر بر در خیابان 14 متری - 16 متر بر در خیابان 4 متری قیمت: متری ۱/1۰۰/۰۰۰ تومان
 • آپارتمان (اجاره) کد: ۹۴907 100 متر  – نو ساز – ۲ خوابه – یک خواب دارای کمد دیواری  –  کف کلاً سرامیک – آشپزخانه اپن –  کابینت MDF  – هود – پکیج  – تراس – آیفون تصویری –  پارکینگ اختصاصی – درب ریموت دار -  گاز رومیزی گلسار – خیابان استاد معین – کوچه 25 - فرعی 3 قیمت : 35/000/000 تومان رهن کامل
 • ویلایی سنددار (فروشی) کد: ۹۴828 310 متر – 15.5 متر بر - 20 متر طول - پروانه ساخت برای 4 طبقه تعلق می گیرد منظزیه - کوی تابان شمال - کوچه شهید نوبخت قیمت: متری 4/2۰۰/۰۰۰ تومان
 • مغازه سنددار(فروشی و اجاره) کد: ۹۴۸26 گلسار – خیابان استاد معین – نبش کوچه 29 25 متر  –  دو بر - دارای آب ، برق ، گاز و 2 خط تلفن - پکیج - اسپیلت - سرویس بهداشتی - درب ریموت دار قیمت: متری ۱2/0۰۰/۰۰۰ تومان اجاره: 20/000/000 تومان پیش - ماهیانه 300/000
 • زمین نسقی (فروشی) موقعیت استثنائی  کد: ۹۴۸۱۴ گلسار – انتهای خیابان استاد معین – جنب کارواش شهاب ۳۰۰ متر – دو کله ثبت سند شده سند تا نیمه دوم سال ۹۵ آماده می شود  قیمت: متری ۲/5۰۰/۰۰۰  تومان
 • آپارتمان (اجاره) کد: ۹۴۸03 68 متر  – 10 سال ساخت  –  4 طبقه 8 واحد - واحد 3 – ۲ خوابه –  خوابها دارای کمد دیواری  –  کف کلاً سرامیک – آشپزخانه اپن -  کابینت MDF  – هود - شوفاژ  – تراس - آیفون تصویری -  پارکینگ اختصاصی – انباری گلسار – خیابان استاد معین – بعد از کوچه 3 - نبش بن بست لاله قیمت : 16/۰۰۰/۰۰۰ تومان - اجاره: ماهیانه 600/000 تومان
 • آپارتمان (اجاره) کد: ۹۴۸17 90 متر  – نو ساز –  طبقه اول – ۲ خوابه –  خواب دارای کمد دیواری  –  کف کلاً سرامیک – کابینت MDF  – پکیج  – پارکینگ – آب مجزا گلسار - خیابان استاد معین - کوچه 25 - فرعی پنجم قیمت : ۲5/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل
 • ویلایی  (اجاره) کد: ۹۴819 85 متر  – 2 خوابه - کف خواب موکت - کف پذیرایی سرامیک - آشپزخانه اپن - هود - کابینت MDF - کمد دیواری - حیاط خلوت 12 متری گلسار – خیابان استاد معین – کوچه 24 قیمت:  ۱2/0۰۰/۰۰۰ تومان  - اجاره: ماهیانه 450/000 تومان
 • زمین نسقی (فروشی) موقعیت استثنائی کد: ۹۴814 گلسار – خیابان استاد معین – ابتدای کوی طالقانی  300 متر – 20 متر بر ثبت سند شده سند تا نیمه دوم سال 95 آماده می شود - دارای پروانه تجاری قیمت: متری 2/2۰۰/۰۰۰  تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: ۹۴8۰۹ ۱۰4 متر – کلاً 115 متر - نو ساز –  3 طبقه 3 واحد – هر 3 واحد برای فروش – ۲ خوابه –  خواب دارای کمد دیواری  –  کف کلاً سرامیک – کابینت MDF  – شومینه – پکیج  – سقف کناف - آیفون تصویری  –  2 تا تراس -  انباری - پارکینگ - گاز مجزا میدان جهاد به سمت قلی پور- بعد از آموزشگاه هدف - خیابان خزر  قیمت : متری ۲/0۰۰/۰۰۰ تومان
 • ویلایی سنددار (فروشی) کد: ۹۴729 128 متر – 85 متر بنا – 6 متر بر - 14 سال ساخت - 2 خوابه -  کف کلاً سرامیک - آشپزخانه اپن - کابینت فلزی - آیفون تصویری - پارکینگ درب ریموت دار گلسار – خیابان استاد معین – کوچه ۲8 قیمت: متری ۱/7۰۰/۰۰۰ تومان
 • آپارتمان سند دار (فروشی) کد: ۹۴709 105 متر – 8 سال ساخت –  5 طبقه 10 واحد – واحد 10 – ۲ خوابه – هر دو خواب دارای کمد دیواری - یک خواب دارای اسپیلت -  کف خواب پارکت –  کف پذیرایی و آشپزخانه سرامیک - کابینت MDF - هود - شومینه - باربکیو  - آیفون تصویری  –  آسانسور گلسار - خیابان 179 - گیلانه شرقی قیمت : متری 2/۸۰۰/۰۰۰ تومان
 • سوئیت (اجاره) کد: ۹۴۸۱7 70 متر  – 1 خوابه – کف کلاً سرامیک – آشپزخانه اپن – هود – کابینت MDF – کمد دیواری – آب مجزا - راه جدا گلسار – خیابان استاد معین – کوچه ۲5 - فرعی پنجم قیمت:  ۱5/۰۰۰/۰۰۰ تومان  رهن کامل