باشگاه ورزشی درسا در رشتGet directionsExport as KML for Google Earth/Google MapsOpen standalone map in fullscreen modeCreate QR code image for standalone map in fullscreen modeExport as GeoRSSExport as ARML for Wikitude Augmented-Reality browser
باشگاه ورزشی درسا در رشت: 37.291834, 49.592167